VOA aan het werk

VOA

Om toezicht te houden op de 1,5 meter maatregel is er vanaf vandaag een VOA aan het werk in de achtertuin.

Dat houdt onder andere in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. ...

Voa's kunnen door bepaalde organisaties en de politie worden ingezet om bijvoorbeeld de veiligheid te handhaven. Voordeel van een Voa is dat hij eventuele overtreders in de lucht kan achtervolgen en beboeten.

 

Contact

Reigerlaan 2
6741 DC Lunteren

info@johantimmers.nl
06 22739940

Social media

©2021© Johan Timmers, All rights reserved. Use of images not allowed without written permission of Johan Timmers.

Search